Hedemora 28 augusti 2009
Till
Migrationsverket
Förvaltningsprocessenheten
Box 507

169 29 SOLNA.
Ang. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nya omständigheter som motiv för verkställighetshinder.

D har under asylprocessen samarbetat oklanderligt med Migrationsverket via den lokala enhetens handläggare i Hedemora. Hon har tydligt uttalat att om hon tvingas att lämna landet vill hon göra detta utifrån Migrationsverkets planering och genomförande. Hon kan inte tänka sig att riskera att utsätta sina barn för det stora trauma som en polishämtning skulle innebära om ärendet överlämnas till polisen.

Hon har inte ändrat denna inställning.

Utifrån något som kan karaktäriseras som en närmast normal reaktion hos en människa under mycket stor press har D nu gått in i ett tillstånd av depression och tidvis förvirring.

Sociala myndigheter har sett till att hennes barn nu finns på ett behandlingshem och har ett gott omhändertagande. Tanken var att D. även skulle bo där tillsammans med barnen. Detta har dock ej gått att genomföra då man bedömt att barnen mår mycket dåligt av att se sin mamma i nuvarande psykiska tillstånd. D. bor nu på ett annat utrednings- och behandlingshem, efter att bland annat ha vistats en kort tid på sluten avdelning inom psykiatrin.

Det är därför med stor oro vi erfar att man från den lokala enheten tolkar hennes nuvarande psykiska tillstånd som ett uttryck för att hon numera vägrar samarbeta och förutskickat att man inom kort kommer att överlämna ärendet till polisen. Att tolka ett sjukdomstillstånd som uttryck för att man ändrat åsikt i en avgörande fråga torde knappast ha stöd i svensk lagstiftning.

D är nu i ett sådant psykiskt tillstånd att hon ej kan bo tillsammans med, ej ens träffa sina barn.

Vi begär därför att avvisningsbeslutet inhiberas, åtminstone till en tidpunkt då D återvunnit sin psykiska balans så pass att hon kan vara tillsammans med sina barn. Det finns ingenting som tyder på att det hos henne handlar om en mer djupgående psykisk sjukdom av psykotisk art, varför prognosen på sikt måste bedömas som god.

Vi vill samtidigt åter vädja om att nedan angivna omständigheter sammantagna skall ses som synnerligen ömmande skäl för att familjen skall beviljas permanent uppehållstillstånd.


- att det handlar om fyra små barn
- att ett av barnen är fött här i Sverige och har en allvarlig kronisk sjukdom
- att någon akut hjälp ej finns tillgänglig i Kosovo om det blir problem med denna dotters inopererade shunt
- att modern har alla sin släktingar, föräldrar, syskon och andra här i Sverige då dessa beviljats asyl i vårt land
- att de har bott här i Sverige i två år och kontinuerligt haft ett mycket gott stöd från sina släktingar.
- att alla har lärt sig mycket bra svenska, och den sjuåriga dottern nu går i en vanlig svensk småskoleklass.
- att de helt saknar släktingar eller annat nätverk i Kosovo och därmed har inga som helst resurser i form av bostad eller stöd om de tvingas återvända.
- att en ensamstående ung mor med fyra små barn var av ett med funktionshinder har behov av stöd från släktingar och andra närstående.
- att det är väsentligt för barn att under sin uppväxt ha nära kontakt med släktingar av olika generationer.Anders Bond
Leg. Psykolog
Sågvägen 4
776 35 Hedemora

0225-13435
abond@kognitron.se

Ombud för D. och hennes barn enligt tidigare uppvisad fullmakt.