Inledning
FUB:s syn på frågan
Några av de juridiska förutsättningarna
Kontraktets uppsägning
Inget beslut
Möte med kommunens kommunalråd
Brev till omsorgsnämndens ordförande
Anmälan till JO
Varför just Bodavägen?
Lägesrapport 1/3
Lägesrapport 5/3
Samverkansmöte 6/3
Lägesrapport 12/3
Lägesrapport 19/3
Förvaltningslagen
Brev till omsorgsnämndens ledamöter
Lägesrapport 6/5
Lägesrapport 27/5
Lägesrapport 13/6
Lägesrapport 3/7
Lägesrapport 29/8
Skratta eller gråta?
Lägesrapport 20-03-19