22

Lägesrapport 20-03-19
20000319

Strax före julhelgen blev trycket för stort även för företrädaren för den boende som avböjt erbjudandet om en flytt till en gruppbostad belägen i ett äldreboende. Inför utsikten om en dramatiskt årsskifte med antingen en tvångsflytt eller en överföring till hemtjänsten valde de anhöriga att under protest genomföra en flytt för att inte stå inför en kaotisk jul och nyårshelg.

Trots upprepade vädjanden om besked om vad som planerats att ske efter årsskiftet hade man inte fått något sådan som helst information om detta!

Hedemora kommun har alltså åter genomfört en nedläggning av en gruppbostad på ett sätt där man på ett flagrant sätt åsidosatt alla regler för medinflytande som stadgas i vår lagstiftning

I den här bloggen har jag skildrat hur politiker och tjänstemän reagerat när jag på olika sätt försökt få dem att betrakta och behandla de berörda som fullvärdiga kommunmedborgare. Att våra demokratiska lagar och rättigheter även gäller dem som har en funktionsnedsättning, Att LSS-lagen är en rättighetslag som är ett tillägg till övrig lagstiftning och på intet sätt upphäver eller ersätter annan lagstiftning. Och att vi har ett system som garanterar att de som själva inte kan hävda sin rätt har tillgång till företrädare som för deras talan.

Inom FUB har vi på olika sätt sökt stötta de boendes företrädare. Men har tyvärr åter fått uppleva den frustration och oro de fått uppleva genom det sätt som de behandlats. Att det kan komma ett läge där den man som anhörig eller god man företräder tvingas flytta förnekar ingen. Men självklart skall detta ske i en process där man respekterar de berörda och deras demokratiska och juridiska rättigheter.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det blev precis som kommunen förutsatt: Att alla fyra före utgången av 2019 mot sin vilja har ämnat sina hem flyttat till en annan gruppbostad. Och att detta har skett utan ge dem och deras företrädare deras lagliga rätt att deltaga i beslutet och ha möjlighet att överklaga det.Kan definitivt inte påstå att jag lyckats övertyga de som företräder Hedemora kommun som politiker eller tjänsteman att se saken på detta sätt. Och jag har heller inte fått se några argument för kommunens handlande.

Som framgått har omsorgsstyrelsen ej tagit ett enda aktuellt beslut rörande avvecklingen och hur den skall drivas. Omsorgsnämndens ordförande har ej heller tagit sitt ansvar som dess talesman. Han har konsekvent underlåtit att besvara mina mejl, liksom de som sänts av de berördas företrädare. Han har även avbrutit de samverkansmöten med FUB som tidigare regelbundet genomförts

Av dessa skäl beslöt jag i juni förra året att inge en skrivelse till kommunstyrelsen med kritik av omsorgsnämndens agerande i frågan och en begäran om kommunstyrelsen kommentarer till några av mina bedömningar.

Skrivelsen kan läsas här.

Dagen efter det jag skickat iväg styrelsen kom ett mejl från kommundirektören där hon uttryckte att hon inte kunde se att ”omsorg” gjort något fel.

Som jag tidigare redovisat (Lägesrapport 3/7) skrev jag då ett mejl till henne där jag uttryckte att jag uppfattade detta som diskriminering och uttyck för en brist på respekt för pricipen om allas lihet inför lagen. Detta föranledde henna att skriva ett mejl till riksförbundet för den organisation jag företräder med följande lydelse:

Till fub@fub.se
Ämne Ordförande

Hej
Jag undrar om ni har en ordförande med namn Anders Bond i Hedemora?
Jag har funderingar över uttryck som han skrivit och sagt.
Med vänlig hälsning, Annika Strand kommundirektör i Hedemora. Skickat från min iPhone

I lokalpressen har nyligen rapporterats om en kultur inom kommunens förvaltning där kritik mot överordande kan ge allvarliga konsekvenser.
Allt ifrån avsked till stoppad karriär- och löneutveckling.
Jag har ju inte agerat utifrån en position som anställd utan som företrädare för en riksorganisation. Och vill man på något sätt straffa mig för min kritiska hållning måste man vända sig dit.

Riksförbundet svarade med förvåning att man har en ordförande i Hedmora (med förtoendeuppdrag på riksplanet) som heter Anders Bond och att sådana här frågot hanterss på lokalplanet.

Vad hon tänkt uppnå med denna kontakt. Att avslöja jag är en bedragare som falskeligen uppgivit siig som representant för FUB? Att FUB skulle skulle ge mig en reprimand eller kanske rent av utesluta mig ur förbundet?

Utifrån detta anade jag att det nog föreligger en stor risk att min skrivels ej når fram till kommunstyrelsens ledamöter.

Tiden gick och inget svar kom. Tll slut skrev jag ett mejl till kommunen och frågade om jag kunde räkna med att få skrivelsen besvarad .

Och mina farhågor besannades.Fick då ett svar från kommunen där det framgår att kommunstyrelsen beredning 20-09-13 beslutade att skrivelsen inte skall tas upp utan till fullo hanteras av omsorgsnämnden. Som motivering hänvisas till en helt felaktig beskrivning av omsorgsnämndens hantering av yttrandet över skrivelsen.

Svaret jag fick kan läsas här.

Jag skrev genast ett svar till kommunen.
Mitt svar kan läsas här.

Fick som respons på detta att kommunens nya kommunalråd hälsar att jag är välkommen att ta kontakt med honom för en träff.

Den kommer att äga rum den 20 mars.'