12

Lägesrapport 12/3
20190313

Den 7/3 ägde ett möte rum till vilket Bodavägens enhetschef kallat företrädaren för en av de boende

Under mötets inledande del deltog även avdelningschefen för funktionsnedsättning och sysselsättning.

Att mötet var ett uttryck för strategin att försöka påverka företrädaren att acceptera en flytt utan juridiska processer framträdde mycket tydligt enligt företrädaren. Avdelningschefen uttryckte sig ogillande om företrädarens ifrågasättande av avvecklingsprocessen. Samt deklarerade att det beslutsprotokoll som diskuterats var oviktigt och att det är tjänsteskrivelsen ”LSS verksamheten i Hedemora 2013-2020 ” som gäller som motivering till uppsägningen av kontraktet.

Företrädarens klagomål att beslutet tagit utan konsekvensanalys avfärdades med att det heter risk- och konsekvensanalys och att denna endast gäller personalens arbetssituation!

Vi den avslutande diskussionen utan avdelningschefens medverkan enades man om att det för närvarande inte finns något lämpligt alternativt boende för företrädarens huvudman..
Det kan i detta sammanhang påpekas att förvaltningen just fått besked om att en planerad utökning till 6 platser i den gruppbostad som ligger i ett åldringsboende man planerat ej kan genomföras.
 
**************************************************************************
Ur Omsorgsnämndens protokoll sammanträdet 2019-03-06

§ 32 Rapporter
1. Ordförande rapporterade om mail som har skickats angående nedläggning av Bodavägen och informerade om tjänsteskrivelsen LSS verksamheten i Hedemora 2013—2020, Rutin för avveckling av enhet och Informationsmöte avveckling Bodavägens gruppbostaden den 8 januari 2019.

2. Förvaltningschefen rapporterade om eventuella omflyttningar i befintliga lokaler för bästa behov för personal och boenden.

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporterna

*******************************************************************************

Vid hanteringen av detta ärende har kommunen brutit mot Förvaltningslagen på en rad punkter. För att hävda att en konsekvens av detta är att uppsägningen av hyreskontraktet måste tas tillbaka kommer undertecknad att ha ett möte med kommunens direktör och jurist den 18/3

Återkommer med information om vår nya förvaltningslag som gäller från 2018.