12

Samverkansmöte 6/3

190307

Till dagens möte kom även socialförvaltningens chef och Bodavägens enhetschef.

Det står helt klart att Bodavägen skall avvecklas och inget tal om att ta tillbaka uppsägningen. Någon utbyggnad är ej aktuell "eftersom det i framtiden ej kommer att finnas behov av gruppbostäder av denna typ."

Däremot nämnde ordföranden att man har tid fram till 1 april har möjlighet att påverka det datum när de boende skall ha lämnat Bodavägen. Mer om innebörden av detta uttalande kommer sannolikt fram när protokollet för omsorgsnämndens sammanträde blir tillgängligt. Ordföranden kom direkt från nämndens mars-möte som han beskrev som ovanligt långt och jobbigt.

Förvaltningschefen framförde att det kanske även kan bli aktuellt att någon av de fyra flyttar redan i vår/sommar.

Att man som tidigare kommer att försöka genomföra avvecklingen genom enskilda kontakter med företrädarna utan att vidtaga de de juridiska åtgärderna framgick mycket tydligt. Dels genom svaret på min direkta fråga varför man inte vidtagit dem.

Dels genom att ordföranden höll en liten föreläsning om hur han anser att företrädarna skall agera. För det första skall de att inte ha ”kollektiva tankar” och dessutom förstå att förvaltningens professionella personal ofta har större kunskaper om behoven hos dem de företräder än de själva tror sig ha.

Att företrädarna inte skall ha ”kollektiva t tankar” har ordföranden framfört vid flera tidigare tillfällen. Som jag tolkar det är det uttryck för hans farhågor att företrädarna stödjer varandra och därmed blir svårare att påverka vid enskilda samtal..

Frågan om det saknade beslutet om uppsägningen av kontraktet aktualiserades igen. Denna gång av förvaltningschefen och ordföranden som gemensamt gick ut för att hämta beslutet som de ansåg tagits år 2013 i samband med rapporten Plan 2002 . Men återkom tomhänta efter ungefär en kvart.
 
Jag framförde att eftersom ett delgivet beslut i nämnden är en förutsättning för att kunna överklaga uppsägningen av kontraktet är det självklart att man inte kan hänvisa till ett beslut (om det finns ett sådant) som togs för sex år sedan när den grupp personer som då bodde där ej är densamma som den som berörs idag.