19

Lägesrrapport 3/7

190703

Flyttplaneringen fortsätter. Företrädaren för en av de boende på Bodavägen avvisade den erbjudna platsen i en gruppbostad belägen i källarplanet i ett boende för äldre. Förvaltningen löste detta genom att snabbt flytta en av de boende i en mer attraktiv gruppbostad till det avvisade boendet. Och fick därmed en acceptans av det nya erbjudandet.

I en lokaltidning skrevs i samband med att en av kommunens kommunalråd fick avgå: "Omsorgsförvaltningen, vilken Gilén följt noga som ledamot av nämnden från 2009 och fram till han tog över som kommunalråd, tycks vara en av av de mest dysfunktionella verksamheterna i länet. Sjuktalen är skyhöga, budgetdisciplinen tillsynes obefintlig och nyligen genomled verksamheten ett ovanligt stökigt chefsbyte"

Att verksamheten inte fungerar tillfredsställande framträder även som en allvarlig brist på kunskap rörande den verksamhet man har ansvar för. Kommunstyrelsen gav förra året omsorgsnämnden uppdrag att presentera en plan för framtida behov av boendeplatser enligt LSS. Man har gjort två försök men båda gångerna har kommunstyrelsen återremitterad den på grund av bristande kvalitet. Se den senaste skrivningen och oppositionens yrkande och kommentarer vid sammanträdet då skrivelsen behandlades i omsorgsnämnden via dessa länkar:
Boenderapport
Nämndbeslut
I dess handlingar står att "Samverkan med FUB sker kontinuerligt" När det gäller den här rapporten begärde jag att få se den när det framgick att den hade behandlats i omsorgsnämndens verkställande utskott. Men fick besked av förvaltningens sekreterare att hon inte fick lämna ut den innan den behandlats i omsorgsnämnden.

När det gäller kostnader för LSS inom kommunerna finns ett staligt utjämningsbidrag. Hedemoras bidragssumma för 2019 uppgår till drygt 25 miljoner. Denna summa bör givetvis sättas i relation till den merkostnad att driva en gruppbostad med fyra boende som tas som motivering att tvinga de boende till en tvångsflytt.

Dagen efter det att jag skickade in min skrivelse till kommunstyrelsen fick jag ett mail från kommundirektören med följande lydelse:
"Jag kan inte se att omsorg hanterat detta på ett felaktigt sätt".

Skickade då detta svar:
"Därmed har du tillkännagivit att Hedemora har en kommundirektör som anser att förvaltnings- och hyreslagen ej gäller för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Jag kan inte se detta som något annat än ett solklart fall av diskriminering. Och på brist på respekt för den grundläggande principen om allas likhet inför lagen.
Mycket tråkigt och oroande!

Mvh
Anders Bond"

Kommundirektörens svar på detta:
"Hej Det är en allvarlig anklagelse du riktar mot mig Anders Bond. Hälsning Annika Strand "

Mitt svar:
"Hej
Kritiken är givetvis inte riktad mot dig personligen. Utgår från att du som kommunens högsta tjänsteman ger uttryck för din professionella tolkning av hur kommunens ansvariga politiker se på frågan.

Mvh
Anders Bond"