11

Lägesrapport 5/3

190305

Inför sammanträdet i kommunens omsorgsnämnd den 6/3 skickades nedanstående mejl till nämndens ledamöter:

******************************************************************************

Till
Ledamöterna i Omsorgsnämnden
Enligt uppgift har omsorgsnämndens ordförande efter kontakt med företrädarna för de boende i gruppbostaden Bodavägen uttalat att de var positiva till den föreslagna förändringen. Detta stämmer ej.
Det sätt som förslaget om avvecklingen av Bodavägen hanteras på har gjort att vi inom FUB-rörelsen sett det nödvändigt att se till att det här är något som inte skall ske i tysthet inom kommunens domäner.
Därav denna blogg.
andersbond.se/hedemoralss
Som framgår finns det bara en rimlig utväg för att hindra att detta ärende utvecklas till en stor skandal:
Att uppsägningen av Bodavägens hyreskontrakt tas tillbaka och att kontraktet förlängs med den treårsperiod som kontraktet medger.. Då kan man i lugn och ro överväga hur man på ett konstruktivt och lagenligt sätt vill hantera det faktum att man har en gruppbostad med fyra boende.
Hedemora – Säter lokalförening av FUB
Anders Bond
0225-134 35
070 750 16 12
www.andersbond. se  

******************************************************************************

Ganska snabbt efter detta utskick kom ett mejl från en av nämndens ledamöter som bekräftade att ordföranden inför nämnden påstått att de berördas företrädare var positiva till förändringen. Ledamoten uttryckte även att det är mycket allvarligt om detta inte stämmer.

För att bekräfta att nämndens ordförande givit en felaktig bild av företrädarnas inställning skrev företrädare för tre av dem följande mejl till nämndens ordförande den 4/3:

******************************************************************************
Till Owe Ahlinder
Hej!

Jag har fått höra, att du vid vårt möte 1 februari uppfattade, att vi företrädare för de boende på Bodavägen ställer oss positiva till en flytt. Då beklagar jag, att jag inte var tydlig nog att uttrycka mitt stora motstånd till en sådan. Jag tycker, att det är en KATASTROF för dem jag företräder om det ska ske!! Jag vill göra allt som står i min makt att förhindra detta. Orsakerna hoppas jag framkom  på mötet, i annat fall får du höra av dig så ska du få dem skriftligt.
Med vänlig hälsning 
X X
(god man för XX och XX )

******************************************************************************

Till Owe Ahlinder
Hej !
 
Hänvisar till vårt möte den 1 feb. 2019 angående en eventuell utflytt från gruppbostaden Bodavägen 4.
 
Det har kommit till vår kännedom att Du gjort uttalande om att vi som föräldrar och godman till E skulle ställt oss positiva till en utflyttning från Bodavägen 4.
 
Vi vill med detta meddelande kraftigt dementera detta, Du måste ha missförstått oss helt.
 
Vi försökte framhålla att vi är nöjda med Eriks nuvarande boende och den personal som sköter honom. Flera bland personalen har känt Erik mycket länge, någon sedan han kom till Hedemora 1976 och därigenom besitter en ovärderlig erfarenhet av och kunskap i hur man sköter E på bästa sätt. Vi försökte också framhålla att de boende i gruppbostaden fungerar mycket bra tillsammans. Utifrån detta har vi mycket svårt att se något positivt med att bryta upp denna väl fungerande gruppbostad.
 
Med vänliga hälsningar
 
X och XX
*************************************************************************…
Företrädaren för den fjärde boende har ingen epost men delar brevskrivarnas negativa inställning till den planerade förändringen.

Genom att på detta sätt ge ett intryck av att företrädarna är positiva till förändringen fullföljer nämndens ordförande sin tidigare tillämpade strategi att försöka ge bilden av att FUB inte företräder de boende utan driver en egen linje med krav som man inte behöver bry sig om.

Beslutet om uppsägning av hyreskontraktet har på ett felaktigt tagits av förvaltningen och ej av nämnden på grundval av ett annat felaktigt påstående av nämndens ordförande. Han har utan grund givit förvaltningens chef information om att nämnden taget ett beslut om uppsägningen. Vid vår förfrågan om när och hur beslutet togs har ordföranden ej kunnat hänvisa till något sådant beslut.

Vi inom FUB tycker, och kräver, att man som ordförande i en kommunal nämnd hanterar sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt och med en god etisk grundinställning. Och definitivt avhåller sig från att ge osann information.

Vi känner stor olust inför det vi ser just nu.