<> *** Your Title Here ***

10

Lägesrapport
190301

Vid mötet med kommunens kommunalråd den 18/2 utlovades en återkoppling.
Men ingen reaktion hittils.

Den 1/7 förra året slogs kommunens Socialförvaltning och Vård- och omsorgsförvaltningen till en förvaltning Omsorgsförvaltningen.
När denna organisationsförändring trädde i kraft upphörde de samverkansverkansmöten som FUB tidigare haft med Omsorgsnämndens ordförande och Vård- och omsorgsförvaltningens chef.
Då något iniativ till fortsatt samverkan ej kom från förvaltningen tog FUB initiativet och nu äger sådana rum gång per månad. Där deltar Omsorgsnämndens ordförande samt den tjänsteman inoo förvaltningen som har verksamhetsansvar för LSS. Från FUB deltar vanligen ordförande och sekreterare. Vid de möten som vi haft efter beslutet om nedläggningen av Bodavägen har vi tyvärr endast fått undvikande svar på våra frågor.

Frågan om vilket beslut av nämnden som utgjorde grunden för uppsägningen av hyreskontraktet besvarades av ordföranden med att den tjänsteman som skrev uppsägningen ej var helt medveten om omständigheterna kring uppsägningen.

Nämndens ordförande besvarade frågan om vad som händer om de boende fortfarande har pågående processer om kvarboende eller har gällande hyreskontrakt den 31/12 med uttalande "Du kan vara helt lugn att jag håller en kontinuerlig kontakt med hyresvärden". Hyresvården uppger dock att inga som helst kontakter från nämnd eller förvaltning om eventuell förlängning av kontraktet.
Däremot har hyresvärden själv skickat detta mejl till den tjänsteman från vilken han fick uppsägningen:

*********************************************************************************************************************************************************
Falun 4/2 2019

För kännedom.

Efter att jag blivit kontaktad av FUB Anders Bond har jag förstått att det dras igång en juridisk process gällande de boende på Bodavägen 4.
Jag vill därför meddela både er på Hedemora kommun och FUB att jag håller öppet för förlängning av kontraktet till och med 31/3 för de boendes skull.
Har jag inte fått något besked före 31/3 gäller eran uppsägning.
 
Med vänliga hälsningar
Jan Mullback
Härla Fastighets AB
Ingels väg 129
791 52 Falun
070/330 85 22
mullback@ingelsvag.com

********************************************************************************************************************************************************

Nästa samverkansmöte med kommen blir den 6/3, Vi kommer givetvis då att fortsätta att hävda att den enda juridiskt och moraliskt acceptabala lösningen är att man utnyttjar möjligheten att förlänga avtalet med 3 år. Om kommunen anser att det är för dyrt att driva en gruppbostad med fyra boende är ett alternativ att bygga ut med ytterligare en lägenhet. Det har Ludvika kommun nyligen med belåtenhet gjort i ett liknande hus med samma hyresvärd Om man annars till varje pris vill få de fyra i Bodavägen att flytta därifrån återstår givetvis möjligheten att i samråd med dem och deras företrädare skapa en så bra alternativ boendesituation att de frivilligt väljer den. Utan att utsättas för hot och rättsövergrepp.

Vid tidigare förflyttningar mellan gruppbostäder som gjorts har inga formella uppsägningar gjorts, och inga induviduella besluts tagits. Man har haft enskilda samtal med de boendes företrädare som oftast upplevt att de inte haft något annat val än att acceptera kommunens föeslag till nytt boende.

Alla fyra boende vid Bodavägen är medlemmar i FUB och vi har ett nära samarbete med alla deras företrädare. Någon upprepning av detta förhållande kommer inte att ske när det gäller Bodavägen.

Den här processen är i sitt inledningsskede. Det blir spännande att se hur den utvecklas.
Och i det sammanhanget är det nog läge att citera den könda advokaten Leif Silbersky som i en intervju nyligen uttalade att moral och juridik är två helt skilda saker.

Återkommer med fler rapporter under resans gång. Använd mycket gärna adressen anders.bond@fub.se för att ge oss i den lokala fUB-föreningen feedback och stöd och tips för hur vi går vidare.

Och sprid gärna den här länken andersbond.se/hedemoralss.