<> *** Your Title Here ***

2

FUB:s syn på frågan
190227

Företrädarna för de fyra boende begärde vid det första mötet i november att få träffa någon ansvarig politiker för att få mer information om avvecklingen. Ett möte där omsorgsnämndens ordförande deltog ägde rum i början av februari.

Inför detta möte skrevs bifogade dokument som en beskrivning av FUB:s syn på frågan. Förutom företrädarna fick även nämndens ordförande dokumentet. Det har även sänts till socialförvaltningens chef

Klicka här för att läsa skrivelsen