<> *** Your Title Here ***

9

Varför just Bodavägen?
190227

Både när det gäller utformning och läge i kommunen kan Bodavägen ses som den bästa i kommunen. Personalen är dessutom mycket nöjd med det underhåll och den service som hyresvärden erbjuder.

Men man väljer första möjliga datum för att säga upp detta kontrakt trots att det då ej ens finns ersättningsplatser för alla fyra. Och trots att avvecklingen av en gruppbostad kan ifrågasättas med tanke på framtida behov av platser.

Det som ligger bakom detta beslut är givetvis att gruppbostaden endast har fyra boende. Och det faktum att kommunen under många år hävdat att alla gruppbostäder skall ha sex platser. Och att man ej skall anlita någon extern hyresvärd för lokalerna.

År 2013 bildades på uppdrag av kommunstyrelsen en arbetsgrupp för att precisera vilka gruppbostäder som skall avvecklas, behållas alternativt byggas ut till 2020.

2013-04-29 avgav arbetsgruppen en tjänsteskrivelse med rubriken ”LSS verksamheten i Hedemora 2013-2020”

I denna står under rubriken Framtida utveckling: ”Målet är att försöka avveckla eller bygga om de gruppbostäder med plats för fyra boende för att skapa större enheter som är mer ekonomiskt.”

Om Bodavägen står följande:
”Bodavägen (privat fastighetsägare) är ett boende för 4. Kontraktet löper ut 2018-12-31. Det är en liten kostsam gruppbostad vilket skulle vara önskvärt att avveckla så fort som möjligt. Ett alternativ är att undersöka om utbildningsförvaltningen skulle vara intresserad av lokalen t ex förskola, då skulle lokalen kunna släppas tidigare.”

Den här tjänsteskrivelsen har kommunen sedan dess flitigt hänvisat till och den har fått en närmast mytisk och profetisk innebörd. När tiden äntligen närmat sig för möjligheten att göra sig av med ”en liten kostsam gruppbostad” är det lätt att förstå att man kommunens sida tar chansen ”att avveckla så fort som möjligt” utan att närmare tänka på konsekvenserna för dem som bor där.

Något beslut om uppsägning av kontraktet har ej tagits av Omsorgsnämnden. Men den här tjänstskrivelsen har uppenbart fått en sådan status att den tolkas som ett beslut av omsorgsnämnden.

Av förvaltningschefen fick jag beskedet att det togs ett beslut år 2012. Något som eventuellt kan tolkas som en hänvisning till ovanstående tjänstskrivelse.