<> *** Your Title Here ***

4

Kontraktets uppsägning.
190227

En avgörande fråga för möjligheten att överklaga beslutet om uppsägningen av kontraktet är tillgången till ett delgivet beslut. I det fallet ett beslut taget av omsorgsnämnden.

För att få klarhet i grunden för uppsägningsbeslutet kontaktade jag Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sekretariat och fick tillgång till bifogade e-postkonversation

Av denna framgår att begäran om att skicka uppsägningen fick lokalstrategen av gruppbostadens enhetschef på order av förvaltningsledningen. Samt att den tjänsteman som undertecknat uppsägningen fått uppdraget bekräftat av socialförvaltningens chef som gav information att det fanns ett beslut som underlag.

E-postkonversationen