Mirjeta


                

MENY

Bakgrund
Om asylprocessen
Min roll i ärendet 1
Min roll i ärendet 2
Nuläget (aug)
20/8
27/8
Polis, polis!
Skrivelsen till Migrationsverket
Barnens bästa?
14/9
KALAS!
Besök hos barnen
Beslut
Polisen tar över
Lägesrapport 29/10
Lägesrapport 9/12
Vemod och glädje
Ny vädjan
Gränspolisen hör av sig
Än finns det hopp
Avslag
Kampen går vidare
Sammanfattning
Lägesrapport 23/2
Skrivelse 2/3
Lägesrapport 29/3
Lägesrapport 15/4
Lägesrapport 19/5
Mot Kosovo!
Katastrof!
Ett litet hopp! 12/10
Tyvärr! 15/10
Mirjeta måste hit! 4/11
Sammanfattning 5/11
Brev till Migrationsverket 6/11
Skrivelser Förvaltningsprocessenheten/11
Skrivelse 1/3 till chefen för asylprövning
Medicinsk undersökning i Sverige
Brev till Fredrik Beijer 23/7
Brev till Migrationsverket 24/7
Besöket vid ambassaden
Kontakt med Migrationsverket
Uppdatering 29/11 2012
Äntligen !!!