Hedemora 2012-07-24

Till
Enheten för prövning av ansökningar om bosättning och besök.
Migrationsverket

Begäran om förtur för handläggning av visering rörande medicnsk behandling.

Vid ambassaden i Skopje inlämnades vid ett personligt besök den 23/7 bifogade handlingar som underlag för visumansökning.

Undertecknad har som familjens ombud haft upprepade telefonkontakter med personal vi ambassadens visumavdelning, både för och efter besöket. Dessa kontakter har komplicerats av att det nu under semestertid uppenbart ej finns svensktalande personal vid enheten.

Till appendix C finns ett dokument på svenska som tydligt utvisar att någon remiss från läkare i Ksovo ej behövs i detta fall. Det bekräftas givetvis av det Letter of Invitation som sänds från sjukvården i Uppsala och som ej skulle ha tillkommit om man saknat adekvat underlag. Trots detta
har man från ambassaden framfört att ett sådant intyg krävs, vilket i princip skulle innebära att man ej skulle hinna utfärda visum före tidpunkten för undersökningen i Uppsala.

Vid min telefonkontakt med en handläggare vid enheten efter mammans och dotterns besök var hon beredd att eventuellt återta kravet på denna medicinska handling. Mitt intryck var att ingen på enheten läst det svenska dokumentet! Det framkom även att man såg besöket som en inbjudan från släktingar och krävde därför den bilaga som erfordras för ekonomisk garanti I den ingivna visumansökan har undertecknat garanterat för deras uppehälle under vistelsen i samband med den medicinska vården. Att att mamman och barnen inte kan resa hem till samma dag som undersökningen är klar är naturligt med tanke barnets hälsa.

Eftersom barnens morföräldrar och en en lång rad släktingar bor här i Sverige med svenskt medborgarskap är det givetvis rimligt att man får tillbringa några dagar tillsamman med dem. Släktingarna har betalat huvudparten av de 37.500 kronor som krävs i förskott för den aktuella undersökningen. Och det förefaller helt absurt att man ifrågasätter om de kommer att erbjuda de besökande mat och husrum under några dagar!

Vid mitt samtal framkom även att man skulle överlämna ärendet till Migrationsverket i Sverige för beslut. Då jag påtalade den snäva tidsramen fick jag beskedet att ”alla kommer med olika förklaringar varför det är så bråttom” och att man möjligen skulle kunna skicka handlingarna till Migrationsverket den 27/7.

Den aktuella undersökningen är planerad till den 31/7 – 2/8. Undertecknad skickade över en kopia av dokumenten från Uppsala till ambassaden i Skopje med epost den 16/7 och meddelade att de visumsökande skulle komma personligen så snart de fått originaldokumenten per post. Dokumenten anlände den 19/7, jag kontaktade då ambassadens visumavdelning och vi kom överens om att den 23/7 var en lämplig dag, då visumavdelningen ej är öppen på fredagar.

Det är naturligt att det ofta blir en kort handläggningstid för visumhantering när det gäller besök för medicinsk vård. Och som Fredrik Beijer via stabsjurist Carl Bexelius skrev till mig den 6/3:

”.... även i Mirjetas fall finns ett ovillkorligt krav på finansiering av den medicinska behandling hon ska genomgå, för att visering eller uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Är dessa förutsättningar uppfyllda finns det naturligtvis möjlighet att ansöka om förtur av handläggningen mot bakgrunden av behovet av medicinsk behandling.

Med stöd av ovanstående begär undertecknad i egenskap av företrädare för familjen Tahiri enligt tidigare uppvisad fullmakt om att deras visumansökan behandlas med förtur för möjliggöra
en resa före den 31/7.

Visumhandlingar bifogas som bilagor.

Anders Bond
Sågvägen 4
776 35 HEDEMORA

0225-13435
bond.anders@gmail.com