Hedemora 2012-07-23

Biträdande rättschef
Fredrik Beijer
Migrationsverket

Ang, Mirjeta Tahiri, Kosovo

Vi har under åren haft åtskilliga kontakter rörande denna lilla flicka som föddes med en svår sjukdom här i Sverige men som numera bor i Kosovo. Det senaste året har hon haft flera ytterst allvarlig sjukdomsperioder med infektion kring den shunt hon fick inopererad vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har fått akut behandling, bland annat vid Universitetssjukhuset i Pristina.
Men i likhet med tidigare kontakter med sjukvården i Kosovo har någon kontroll av shuntens funktion och eventuellt erforderlig justering av vätsketrycket har ej kunnat genomföras.

En sådan nödvändig undersökning har nu arrangerats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala via Uppsala Care. Kostnaden, 37,500 kronor är inbetalt i förskott. Uppsala Care har skrivit ”Letter of invitation” som mamman uppvisat tillsammans med övriga handlingar vid ansökan om visum vid ambassaden i Skopje den 23/7. Brevet från Uppsala tog en hel vecka, varför tidsschemat är mycket pressat då undersökningen skall äga rum den 31/7-2/8.

Trots ett bifogat dokument vid visumansökan från BBNO1, Migrationsverket där det framgår att någon remiss från läkare i Kosovo ej erfordras i detta fall uppgav man vid ambassaden att ett sådant erfordras. Man begärde även ytterligare uppgifter om finansieringen av vistelsen och ett förnyat intyg om faderns samtycke till barnens resa.

Vid telefonkontakt med en av handläggarna vid ambassadens visumavdelning – engelsktalande- fick jag intryck av att man var beredd att ompröva detta behov av läkarintyg. Jag har nu de senaste veckorna haft flera telefonkontakter med visumavdelningen vid ambassaden i Skopje och det har då aldrig funnits någon svensktalande att kontakta. Möjligen har detta påverkat missuppfattningen kring läkarintyget. Handläggaren uppgav även att att man skulle överlämna ärendet till Migrationsverket i Sverige, men sannolikt inte före fredag.

Mitt intryck är tyvärr att man vid ambassaden inte beaktat Mirjetas behov av ett livsavgörande vårdtillfälle som det planerade besöket avser, utan med hjälp av byråkratiska regler inriktat sig på att misstänkliggöra mamman som en potentiell avhoppare.

Jag har under de senaste åren haft en regelbunden kontakt med familjen och nära följt Mirjetas upprepade svåra sjukdomsperioder och mammans mycket stora ängsla och känsla av hjälplöshet vid dessa perioder. Och hennes ständiga ångest inför nya perioder.
Utifrån detta är min vädjan:

Att ärendets överlämnande till Migrationsverket i Sverige görs omedelbart och den fortsatta behandlingen här görs med förtur så att den medicinska undersökningen kan genomföras som planerat.

Med vänlig hälsning
Anders Bond Sågvägen 4, 77635 Hedemora 0225-13435 bond.anders@gmail.com