Barnens bästa?Att tankarna bakom F.N:s barnkonvention inte är något som har relevans för vår asylpolitik får vi gång på gång bekräftat. Både genom rapporter om hur man i praktiken behandlar barnens situation och genom officiella uttalanden, Senast av vår Migrationsminister.

Men våra myndigheter försöker dock på ett nästan rörande sätt ursäkta sig och och vädja om att vi måste förstå att man i alla fall inte vill skada de stackars små barnen. Så här avslutade Migrationsdomstolen därför sin motiveringen till D. och hennes barns avslag på sitt överklagande: ”I detta sammanhang finns skäl att notera att regeringen i prop. 2004:05:170 s.195 understrukit att det inte i sig anses negativt för ett barn att tillsammans med sina föräldrar och syskon återvända till familjens hemland och att det inte kan sägas att det generellt skulle skada ett barn i dess psykosociala utveckling att följa sina föräldrar till ett annat land, i all synnerhet om det gäller hemlandet.”

Denna text borde absolut även finnas med i alla resebyråers information. Det skulle verkligen lugna alla oroliga föräldrar som semestrar utomlands med sina barn. Och vilket fint bevis på att vi har en regering som verkligen engagerar sig för barnens bästa! Vi får väl bara hoppas att man så småningom även publicerar en lika omtänksam text som handlar om utresan.

Det här kopplingen till resebyråverksamhet ligger nära till hands eftersom Migrationsverkets tolkar begreppet ”värdigt återvändande” på så sätt att man får sällskap på planet om flygbolaget begär så. Plus en broschyr om Röda Korset.

”Våra myndigheter arbetar för att återvändandet ska genomföras värdigt och med stor respekt för den asylsökande. Hur vi hanterar återvändandet för personer som saknar skäl för att få stanna är en viktig måttstock för en human asylpolitik.” skrev genraldirektörerna för Migrationsverket och Kriminalvården och rikspolischefen i en tidningsartikel nyligen.

När det gäller D. och hennes barn har jag i all blygsamhet begärt att man som ett litet första steg väntar tills D. är i sådan psykisk balans att hon åter kan ta hand om sina barn här i Sverige. Denna ansökan finns nu hos Förvaltningprocessenheten i Solna. Avvaktar svaret med stort intresse.

En och annan läsare av detta kanske tror att det jag skriver inte är sant och att jag ironiserar och överdriver. Men tyvärr, så här är det. Utifrån min egen konkreta erfarenhet.
Skriv gärna ett mail till mig om du har kommentarer, frågor eller tips./Anders