Polis, polis!Om man är asylsökande här i landet skall man akta sig för att bli deprimerad eller psykiskt dålig på annat sätt. För då kan man bli betraktad som kriminell och överlämnas till polisen.

Det är precis vad som håller på att hända D. just nu.

Hon har hela tiden samarbetat med Migrationsverket och klart uttalat att hon inte vill riskera att utsätta sina barn för det trauma en polishämtning skulle innebära i det fall man vägrar åka hem. Men det faktum att hon på grund av att hon just nu mår så dåligt att hon inte ens kan umgås med sina barn tar Migrationsverket som intäkt för att hon inte samarbetar och därmed förbereder ett överlämnande till polisen.

Och det fina med polisen är att de enligt vår lagstiftningen inte få bry sig om hur de avvisade mår när de slår till. Det kan alltså bli så att D .återförenas med sina barn under kaotiska förhållanden på Arlanda.

Men sådan är är lagen, det är inget vi kan gör något åt som migrationsministern och migrationsverkets personal brukar säga. Och Barnkonventionen är bara en rekommendation brukar man även tillägga i sådana här fall.

I sådana här lägen kan man vända sig till Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet och begära att avvisningsprocessen avbryts. En sådan skrivelse har jag nu skickat till denna enhet. Men trots att handläggarna på den lokala enheten vet om det har man förklarat att regelverket är sådant att det inte är säkert att man kan vänta på svaret innan man kopplar in polisen!

I en särskild länk finns en avidentifierad kopia av min skrivelse.

Eftersom förvaltningsprocessenheten är den enda instans där man kan aktualisera en prövning om det förligger synnerligen ömmande omständigheter som skäl för för uppehållstillstånd gör jag i skrivelsen åter en vädjan om att man gör en sådan prövning utifrån ett humanitärt perspektiv. Men humanitär skäl finns ej längre som begrepp i lagen. Det heter synnerligen ömmande omständigheter där ordet synnerligen skall läsas som ”så gott som aldrig”.

Svaret på min skrivelse kommer förhoppningsvis om c:a en vecka. Oddsen att få ett positivt svar är väl ungefär samma som att vinna en jackpott på Lotto.