27/8På söndagsmorgonen när min fru och jag var på väg att åka till behandlingshemmet i Malung fick vi ett telefonsamtal därifrån som meddelade att D. blivit så förvirrad att hon flera gånger gått in i fel lägenhet och lagt sig. Man hade därför tagit D. till jouren vid Mora lasarett på lördagskvällen. Detta resulterade så småningom i att hon blev intagen på en sluten avdelning vid det psykiatriska sjukhuset i Säter.

Besökte henne där på måndag eftermiddag. Hon satt vid fönstret i dagrummet men var mycket ledsen och nedstämd. Men det gick dock att föra ett litet samtal. Pratade med överläkaren som lovade att skriva ett intyg om hennes hälsotillstånd som jag kan bifoga i min nya skrivelse till Förvaltningprocessenheten vid Migrationsverket. Kommer åter att vädja om att avvisningsbeslutet inhiberas. Åtminstone tills dess D. är i sådan balans att hon kan träffa sina barn.

Besökte D. på avdelningen igen på onsdag eftermiddag. Fortfarande mycket nedstämd och upprepade gång på gång att hon ville träffa sina barn. Blev mycket glad när jag visade en bild på Mirjeta som jag tagit när de fortfarande var kvar i Horndal. Hon kommer att skrivas ut från avdelningen och flytta till ett behandlingshem i Lindesberg på torsdag 27/8.

Men klockan tickar för migrationsverkets personal. På enheten i Hedemora förbereder man nu hemresan. Och det är bara en tidsfråga innan ärendets överlämnas till polisen. Och polisen har skyldighet att även gå in på institutioner och behandlingshem. I det här fallet står man inför svårigheten att se till att D. och hennes barn hamnar på samma plan när de nu finns på två olka platser. Så det blir troligen en tidig morgonraid, som man brukar göra.

Och det här är helt enligt lagstiftningen i vårt kära fosterland. Att det handlar om fyra små barn med en djupt deprimerad mamma som inte har någonstans att ta vägen är inget som vi behöver bry oss om. ”F.N:s barnkonvention är bara en rekommendation, här är det Migrationslagen som gäller ”som vår migrationsminister sade i TV häromdagen.