Äntligen!!!

Den 13 februari 2013 kom det efterlängtade beslutet: Mirjeta, hennes mor Drita och lillasyster Aulona beviljade permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Så här avslutades Migrationsverket sin motivering:

"Migrationsverket bedömer, mot bakgrund av ingiven medicinska dokumentation, muntliga och skriftliga uppgifter från modern och ombudet Anders Bond beträffande avsaknaden av adekvat vård i hemlandet, tillika korrespondens från Jonson & Johnson som är generalagent för shunten i Kosovo, där det framgår att den aktuella shunten ej sålts till sjukvården i Kosovo, att det är skäligen motiverat att du får vård/behandling i Sverige. Vidare finner Migrationsverket att det som kan drabba dig vid avsaknaden av behandling är livshotande eller av av sådan allvarlig art för att anses som synnerligen ömmande. Migrationsverket finner därmed att du, genom din mor gjort sannolikt att ditt hälsotillstånd är av sådan art att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter och att du skall beviljas permanent uppehållstillstånd i enlighet med utlänningslagen."

Efter nästan exakt fyra år från det jag lämnade in min första skrivelse till Migrationsverket har man alltså till slut insett att det jag hela tiden hävdat faktiskt utgjorde den korrekta tolkningen av utlänningslagen i Mirjetas fall.

Det har varit en lång och tivis mödosam resa fram till målet. Och jag har som minne en hel resväska full med dokument. Men även positiva minnen av uppmuntrande stöd från människor runt om. Vilket även innefattat de pengar som behövts för Mirjetas medicinska undersökning i Uppsala, som kostade drygt 40.000 kronor. Den bevakning som gjordes av TV:s lokala stationer var mycket värdefull, liksom den Facebooksida som Västerås-redaktionen startade.

Mirjeta fick genomgå ytterligare en operation våren 2013. Då kopplades shuntröret till hjärtat i stället som tidigare till buken. Och det tycks fungera perfekt. Hon är pigg och glad. En mycket smart och trevlig tjej som förhoppningsvis kan se fram emot ett tryggt och aktivt liv här i Sverige.

TV4 gjorde ett reportage i rikskanalen när beslutet kom.  Länk till inslaget finns här

Mer information finns även på facebook: "Fallet Mirjeta".