Uppdatering den 29/11 2012.

Det först planerade besöket i Sverige för den medicinska undersökningen blev inte av på grund av det mycket klandervärda agerandet vid Sveriges ambassad i Skopje i juli. Efter att jag kontaktat UD i frågan kom snabbt ett beklagande från förste ambassadsekreteraren vid ambassaden. Vi kom överens om att man från ambassadens sida skulle be Mirjetas mamma en ursäkt för förseningen av ärendet. Detta skedde per telefon samma dag.

En ny tid vid Akademiska barnsjukhuset ordnades sedan genom Uppsala Care. Och vid det nya besöket vid ambassaden agerade man snabbt med överlämnandet av ärendet till Migrationsverket. Där beviljades ett tillfälligt uppehållstillstånd för undersökningen den 2-4 oktober samt några veckor därefter för besök hos släktingarna.

Undersökningen genomfördes som planerat och hon lämnade sjukhuset för vistelse hos släktingar på eftermiddagen den 4/10.

På söndagen den 7/10 fick hon mycket kraftiga magsmärtor och hög feber. Via akutmottagningen vid sjukhuset i Västerås fördes hon till akutmottagningen vid Akademiska barnsjukhuset natten till måndagen den 8/10.

Hon är fortafarande inlagd vid sjukhuset och vistelsen beräknas fortgå minst 4- 6 veckor framöver.
Hon har tidvis varit inlagd på intensivdelningen Man har nu opererat bort hennes shunt och kommer att sätta in en ny om någon vecka.

Tillståndet bedöms som allvarligt, hon har nu haft både buk- och hjärnhinneinflammation och har problem med tarmarna vilket ger smärtor och problem med matintagandet. Vården kompliceras av att hon uppvisat kraftiga allergireaktioner mot antibiotika.

Trots dessa mycket stora problem är Mirjeta fortfarande vid gott mod. Men, av naturliga skäl, mycket, mycket trött. Och hon blir emellanåt ledsen över att hon inte kan och orkar leka så mycket nu. Hon ligger nu i sängen med en rad olika slangar kopplade till mediciner, näringslösning och mätapparater.

Den dom i Migrationsdomstolen som låg till grund för utvisningen för två och ett halvt år sedan blev preskriberad - slutade att gälla – från och med den 28/11 2012. En ny ansökan om permanent uppehållstillstånd för Mirjeta och hennes mamma och lillasyster gjordes därför vid ett personligt besök vid Migrationsverkets enhet i Märsta denna dag. Mirjetas frånvaro styrktes genom ett läkarintyg.

Det här innebär en omstart i ärendet. Det innebär att om Migrationsverket även denna gång skulle motsätta sig ett permanent uppehållstillstånd så kan detta beslut överklagas till Migrationsdomstolen. Allt detta tar tid, så vi kan räkna med att Mirjeta kommer att vara kvar i Sverige åtminstone hela nästa år.

Nystarten innebär även ökade möjligheter till en mer seriös och konkret bedömning av både Mirjetas individuella behov av medicinska insatser och av de medicinska resurserna i Kosovo.

Kosovo är det land i Europa som har de sämsta utvecklade sjukvården med den högsta barnadödligheten och den mest utvecklade korruptionen. Mirjeta och hennes mamma har under de svåra åren i Kosovo fått uppleva mycket smärtsamma exempel på detta.