Kontakt med Migrationsverket

Mitt brev till Migrationsverkets biträdande rättschef gav en snabb snabb kontakt med representant för verkets
Verksamhetsområde besök och bosättning. Där fick jag besked om att man från Migrationsverkets sida inte kan agera innan ambassaden
överlämnat ärendet till dem för beslut. Och det hade man ännu inte gjort på torsdagen och därmed hade tiden runnit ut för att hinna till sjukhuset på måndag. Vi enades om att därför om att ta tillbaks denna ansökan om visum, och vi diskuterade formerna för en ny ansökan.

En sådan kommer att göras, tidpunkten för detta bestäms bland annat av sjukvårdens möjligheter att ordna en ny inläggningsperiod.

En anledning till det synnerligen oprofessionella agerande som visumavdelningen vid ambassaden höuppvisade var uppenbart att man inte anser att det är nödvändigt att ha svensktalande personal under semesterperioden. Och inte ens personal som har behörighet att ta emot epost på ambassadens officiella epostadress! På så vis minskades handläggningstiden med över en vecka. Dessutom hade visumavdelningen helt stängt en dag då jag ringde. När jag kom fram nästa dag fick jag beskedet att man stängt för att det var så varmt!!

Enligt min kontakt vid Verksamhetsområde besök och bosättning har Migrationsverket en representant vid ambassaden i Skopje, och vi var ense om att vänta med nya kontkter med ambassaden tills hon återvänder från sin semester.

När ambassaören återkommer från sin sommarledighet har jag även några frågor att ställa till honom.......