Medicinsk undersökning i Sverige

Vid tidigare kontakter med Migtrationsverkets tidgare generaldirektör Dan Elisson samt chefen för asylprövning, Fredrik Beijer har jag diskuterat möjligheterna för Mirjeta att få visum och tillfälligt uppehållstillstånd för medicinska insatser i Sverige. Det är inte ovanligt att utländska medborgare kommer till Sverige för att få vård som man inte kan erhålla i hemlandet. En förutättning för detta är dock att man själv står för hela kostnaden, och betalar in summan i förskott.

Mirjeta är ju född i Sverige och fick sin shunt inopererad på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och det var av en typ som läkarna i Kosovo inte har utbildning för. Och vi har ju därför fått se vilka problem det har ställt till för Mirjeta. Det är därför angeläget att hon får komma hit för att få en medicinsk kontroll och eventuell justering av shunten.

De praktiska arrangemangen kring vård för utländska patienter vid Akademiska sjukhuset sköts av organisationen Uppsala Care. I samråd med dem
har nu planerats en tredagars undersökningsperiod den 31/7 - 2/8.

Kostnaden, drygt 37.000 kronor är inbetalda. Det fanns 11.500 kronor på det insamlingskontot som finns angivet här på hemsidan. Resten har Mirjetas släktingar här i Sverige (och i viss mån undertecknad) bidragit med.
Uppsala Care kommer att skriva dokument som underlag för ansökan om visum
och tillfälligt uppehållstillstånd för Mirjeta och hennes mamma. En sådan ansökan måste göras genom ett personligt besök vid en svensk ambassad, i detta fall i Skopje i grannlandet Makedonien.

För att undersökningen i Uppsala skall bli verklighet krävs dels att Mirjeta och hennes mamma får visum och tillfälligt uppehållstillstånd för
sjukhusbesöket här. Dels att pengar finns för resan hit, kostnaderna för viseringen, försäkringar mm.

Undertecknad jobbar nu med att få fram vilken totalsumma det rör sig om, och hur man skall uppnå den. Alla bidrag som sätts in på kontot är ytterst välkomna. Har du idér om eventuella sponsorer så är jag tacksam för detta.
E-post: abond@kognitron.se