Asylprocessen

Skrivelser till chefen för förvaltningsprocessenhetenMin första skrivelse 100302

Svaret på första skrivelsen 101206

Min andra skrivelse 10118

Svaret på andra skrivelsen 101206