Asylprocessen

Mirjeta måste hit!TV4 har i sin reportageserie tydligt och konkret visat vad alla egentligen varit medvetna om hela tiden.

Möjligheterna för för Mirjeta att få den vård hon behöver idag finns inte i Kosovo. Inte ens en kontroll av vätsketrycket efter den inflammation runt shunten som hon haft.

Reportageserien har väckt ett stor engagemang hos många tittare som hört av sig både till mig personligen och på Facebooksidan "Fallet Mirjeta".

Det torde stå helt klart att den enda chansen för Mirjeta att slippa riskera ytterligare hjärnskador eller sitt liv är att hon så snabbt som möjligt får ta del av en sjukvård med de avancerade resurser som krävs.

Det finns en möjlighet att få tillfälligt uppehållstillstånd för sjukvård i Sverige. Men det är en mycket kostsam procedur. Förutom resekostnaderna måste man visa att man har pengar för sitt uppehälle under vistelsetiden och man måste bekosta en en mycket dyr sjukvårdsförsäkring som kan täcka de sjukvårdsinsatser man kommer att behöva betala.

På förslag från många håll har jag därför öppnat ett konto för Mirjeta där man kan ge sitt bidrag, som förhoppningsvis kan ge Mirjeta chansen att komma hit.

Kontot finns på min bank, Handelsbanken i Hedemora
Clearingnr 6460 Kontonr 594 851 602 "Konto för Mirjeta".

Jag kommer på den här hemsidan liksom på Facebook "Fallet Mirjeta" ge kontinuerliga rapporter om insamlingen och i övrigt vad som händer kring Mirjeta och hennes familj.

Om någon har idér om insamlingsarbetet, att hitta sponsorer eller annat är jag naturligtvis ytterst tacksam för att ta del av dem. Antingen på Facebook eller via min e-mail som finns här på sidan.

Migrationsöverdomstolen har nyligen fattat ett vägledande beslut rörande sjukvården i det land man förutsätts återvända till, som om det kommit några månader tidigare givit familjen mycket större möjligheter att slippa en utvisning. En vistelse här skulle sannolikt även öka chanserna till en ny prövning.