Asylprocessen

Katastrof!Det gick tre månader innan det blev problem med Mirjetas shunt. I sådana lägen handlar det om akut sjukvård, annars är möjligheten att klara sig från ytterligare hjärnskador eller att överleva mycket liten.

Mamma Drita har två gånger försökt få vård men avvisats. Resurserna finns inte ens vid universitetssjukhuset i Pristina.

Läget är desperat, den enda möjligheten som återstår är att Mijeta snabbt får komma till ett land som har de sjukvårdsresurser som krävs.

TV4 i Västerås har uppmärksammat läget och gjort tre inslag som tills vidare kan ses via dessa länkar:

(Länkarna fungerar ej nu)

Mirjetas tillstånd kritiskt

Migrationsverk och politiker vill ha tydligare regler

Mirjetas mamma vädjar om hjälp

Själv har jag skrivit en artikel på NewsMill:

Dödskamp med politiska förtecken

Nu handlar det bara om att finna någon som kan finansiera en resa och sjukvård i ett I-land. Rimligen Sverige där hon är född och fått sin vård under de närmare tre år hon vistades här.

Att våra myndigheter skulle erkänna att man fattat ett felaktigt utvisningsbeslut,ta tillbaka det och låta familjen komma hit igen, som Europarådets människorättskommisionär sade ett av TV-inslagen. Vem tror att detta skulle kunna ske?

Visserligen motiverade Migrationsdomstolen sitt utvisningsbeslut på en helt felaktig tolkning av Mirjetas medicinska diagnos. Och Migrationsverket har konsekvent avvisat mina uppredpade vädjanden om att låta någon medicinskt kunnig granska ärendet. Men allt har skett helt enligt de juridiska reglerna hävdar man.

Det där med "synnerligen ömmande omständigheter" och barnens bästa enligt den barnkonvention som vårt land undertecknat är uppenbart inget som Migrationsverkets tjänstemän har befogenhet eller kunskap om att inkludera i sin beredning av ärenden.

Ett snabbt och kraftfullt agerande från någon/några av våra folkvalda representanter i regering och riksdag? Har en sådan förhoppning större sannolikhet att infrias än den som handlar om våra tjänstemän?

Nej, nu handlar det nog tyvärr bara om pengar

Har du tankar om hur man skulle kunna få fram det som behövs?
Eller i övrigt känner för att stötta familjen som nu lever under ytterst svåra ekonomiska förhållanden.

Det som gör det här extra bittert är att mamman bröt samman inför avvisningshotet förra sommaren och tvingades till en lång period av vård. Detta uppfattades av Migrationsverket som att hon ej längre var samarbetsvillig och familjen avvisades med tvång genom polisens försorg. Vilket fått till följd att familjen inte ens får de 50 Euro i månaden för varje barn under 6 år som de annar skulle haft rätt till.

De står allts helt utblottade utan vare sig pengar eller den vård den yngsta flickan behöver för sin överlevnad. Och de har inga släktingar i Kosovo som kan hjälpa dem. De finns alla i Sverige. De har fått asyl här, men har inte ekonomiska resurser att härifrån klara de fyra barnens och mammans försörjning.

Hör av dig till mig via tel. 0225-13435 eller via mail:abond@kognitron.se
Jag har daglig kontakt med mamman, både direkt via telefon, och via dator/bild med en av mammmas systrar som tolk.

Sprid gärna den här länken abond.web.surftown.se/Mirjeta.html till fler. Och det är mycket bråttom.

Anders Bond, Sågvägen 4, 776 35 Hedemora, 0225-13435