Läget 19/5


Som väntat beviljades inget prövningstillstånd för vårt överklagande av Migrationsdomstolens dom.

I och med detta har vi fört ärendet genom hela den svenska rättsprocessen. Och därmed kvalificerat oss för en prövning av de svenska myndigheternas hantering av ärendet vid Europadomstolen i Strasbourg.

Har ingivit en ny begäran om inhibition till Förvaltningsprocessenheten med anledning av en ny rapport om sjukvården i Kosovo som på ett mycket tydligt sätt visar att Migrationsdomstolens bedömning vid avvisningen i dec 2008 grundades på en felaktig bedömning av sjukvården resurser i Kosovo för patienter med ryggmärgsbråck och hydrocefalus.
Vädjade åter om att de sammantagna faktorerna i detta ärende skulle bedömas utifrån en ny prövning av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter".

Den 17/5 skickade jag en skrivelse till Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik med synpunkter på Migrationsverkets hantering av medicinska frågor i detta ärende.

Har också publicerat två artiklar på Newsdesk:
Rättssäker prövning?
Finns utrymme för humanitet?

Något svar på min skrivelse till Förvaltningsprocessens chef Anette Bäckman som skickades den 2/3 har ännu ej inkommit.

Sitter nu och jobbar med handlingarna till Europadomstolen.

Polisen har aviserat att man planerar en resa för familjen inom kort......

Härom dagen fick Mirjeta ett par nya specialtillverkade skor via habiliteringen i Västerås. För en tid sedan fick hon en fin liten rollator som hon tar sig fram med, med stor glädje. I höstas räddades hon till livet av sjukvården i Västerås. Hon finns med oss tack vare att hon hade den stora turen att födas i Sverige. Om hon fötts i Kosovo hade hon inte överlevt. Ryggmärgsbråck är en av de sjukdomar som man inte klarar att behandla i Kosovo.