Lägesrapport 23/2 2010


Den 12/2 vädjade Europarådets människorättskommissionär Thomas Hammarberg till regeringarna i Sverige, Tyskland Schweiz, och Österrike att vara återhållsamma med att sända tillbaka flyktingar till Kosovo, eftersom myndigheterna där ännu inte är kapabla att hantera större mängder återvändande flyktingar.

Har med stöd av denna nya omständighet skickat in en ny begäran om inhibition.

Har även lämnat in ett formellt krav på att ärendet skall granskas av Migrationsverkets förtroendeläkare, eftersom det handlar om två avgörande medicinska faktorer: Hanteringen av Mirjetas shunt samt mammans psykiska hälsa. Något som hittills trots mina tidigare vädjanden enbart bedömts av Migrationsverkets tjänstemän med juridisk kompetens.

TV4 Västmanland har nappat på mitt förlag om att göra ett inslag som kommer någon av de närmaste dagarna. Redaktionen har jobbat mycket seriöst med detta, bland annat intervjuer med Thomas Hammarberg och personal vid Migrationsverket. Och mycket fina bilder på Mirjeta. Mamma D. och undertecknad kommer även att finnas med.

Arbetar nu med en anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. För att använda som en sista möjlighet till inhibition och ny prövning om polisen visar tecken på att man är i färd med att boka flygbiljetter.

Har informerat gränspolisen om vidtagna och planerade åtgärder.

Det är uppenbart en praxis inom Förvaltningsprocessen att om man kommer in med fler än en inhibitionsbegäran så anser man att man bara upprepar sina argument och lägger handlingarna åt sidan. Jag har fått vänta en hel månad på svar på mina senaste skrivelser. Trots att det helt klart varit viktiga nya omständigheter som jag angett.

Om mina senaste skrivelser inte besvaras inom rimlig tid kommer jag att kontakta Migrationsverkets rättschef för en förklaring om förfarandet står i samklang med myndighetens ansvar inför de asylsökande och deras ombud.