Kampen går vidareDen som läste mitt förra inlägg fick möjligen intryck att det svar från Migrationsverket som kom den 5/2 var det sista och definitiva. Men så ser jag det absolut inte.

Svaret var precis som vid tidigare tillfällen helt enligt standardformulär där det inte ens framgår om man överhuvud taget läst min skrivelse. Och helt enligt den praxis som tycks råda att kommer det fler än en skrivelse med inhibitionsbegäran är det ingenting att bry sig om. Men för formens skull är man ju tvungen att svara när man har tid. Det här är andra gången det tagit över en månad innan man förmått sig att kopiera ur formuläret och fått iväg det på papper.

Uppgiften för Förvaltningsprocessenheten är att ta ställning till om det tillkommit nya omständigheter som skäl för att avbryta ett avvisningsbeslut. Och uppenbart så kan sådana inträffa bara en kort tid efter det ursprungliga beslutet i tycks man mena.

Det som gör mycket upprörd i hanteringen av det här ärendet är att man inte med ord antytt att man tagit tills sig att mina skrivelser handlat om framtiden för fyra små barn. Och att barn behöver stöd av föräldrar och och andra närstående för sin överlevnad, utveckling och hälsa. Det framträdde ju med all önskvärd tydlighet vid svaret på min vädjan att vänta med avvisningen till mamman åtminstone var i sådan balans att hon kunde umgås med sina barn. Ingen som helst kommentar annat än det som står i standardformuläret: mammanas tillstånd är inte livshotande, alltså ingenting att ta hänsyn till.

På en svensk myndighet som ansvarar för så livsavgörande frågor borde man rimligen kunna ställa kravet att man tar alla inkomna skrivelser på allvar och ger relevanta svar och kommentarer.

Så därför kommer jag att snarast ta kontakt med den tjänstman som skrivit under det senaste beslutet och avkräva mer information om hur man ser på barnens situation och hur man skaffat underlag för avslagsbeslutet. Det är ju oron för barnens säkerhet som gör att gränspolisen tvekar. Av det här beslutsdokumentet framgår, som jag ser det , att man inte ens övervägt den frågan.

Det här ärendet är långt ifrån avslutat nu.