AvslagIdag den 5/2 kom beslut från Migrationsverket med avslag på vår begäran om inhibition av avvisningsbeslutet. Man anser att man tidigare prövat Mirjetas och mammans hälsotillstånd och att ingenting nytt framkommit i den senaste skrivelsen.

Att det handlar om fyra små barn med en mamma som nu saknar förmåga att ta ansvar för dem, tar man ingen som helst hänsyn till. Hälsoskäl räknas bara om man är så dödssjuk att man sannolikt inte överlever hemresan i planet.

Och när det gäller anknytningen till släktingarna här i Sverige upprepar man att en sådan ansökan måste göras vid en svensk beskickning i utlandet.

Det här är ju mycket sorgligt Men beslutet kom ju tyvärr inte som någon överraskning.

Jag kommer självklart att fortsätta att stötta familjen, även om det nu ser ut att bli en "hem"resa, som till och med polisen tvekar att verkställa. I bästa fall kan det röra sig om en vistelse en kortare tid medan man väntar på svar på den begäran om upphållstillstånd.

Det här beslutet bör naturligtvis presenteras för allmänheten, inte minst mot bagrund av av att det nu lär pågå en översyn av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" när det gäller barn i asylprocessen. Efter det att flera riksdagsmän påtalat för migrationsministern att man inte känner igen den lag man stiftat när man ser hur Migrationsverket behandlar barn i asylprocessen.

Tycker nog att man skulle kunna begära att chefen för Migrationsverket förklarar hur man ser på barns behov utifrån det här exemplet.