Min roll i ärendet 1.I slutet av januari 2008 blev jag kontaktad av kuratorn vid landstingets Habiliteringverksamhet i Hedemora som uppgav att Mirjetas mamma, D., ville ha stöd av någon eftersom hon ej längre hade rätt till juridiskt ombud. Att kuratorn vände sig till just mig mig var sannolikt att jag som aktiv i Södra Dalarnas Asylkommitté samarbetat med habiliteringen i ett annat ärende

Självklart tog jag genast kontakt med D. och besökte henne och hennes barn vid flyktingförläggningen i Horndal. Hon skrev då på en fullmakt som ger mig rätt att föra hennes talan och ta del av alla dokument i kontakter med Migrationsverket och andra myndigheter och organisationer.

Fick därmed via migrationsverkets enhet i Hedemora tillgång till allt som skrivits i ärendet.

Att vi har en synnerligen restriktiv asylpolitik i landet var jag väl medveten om, men när jag satte mig in i detta specifika ärende blev jag både överraskad och upprörd över hur mycket felktigheter, oklarheter och motsägelser Migrationsverkets handläggare presterar i sina skrivningar.

Exempelvis hänvisade Migrationsdomstolen i sin dom till Migrationsverkets formulering:
"....hydrocefalus ("vattenskalle") är en förhållandevis vanlig hjärnmissbildning i Kosovo och att det finns vård att tillgå samt att behandlingen oftast är avgiftsfri". Nu råkar det vara så att hydrocefalus inte alls är någon hjärnmissbildning. Det är ett problem med väskeförsörjningen till hjärnan. Som i olyckliga fall kan ge upphov till en hjärnmissbildning.

I ett annat sammanhang skriver man "...tvingas leva med en dräneringssond under minst fem till sex år för att hjärnan inte skall utvecklas fel" Även detta strider helt mot medicinsk kunskap på en mycket elementär nivå. Shuntoperationer är mycket riskfyllda och det förekommer endast i ytterst speciella fall att en shunt opereras bort.

Trots att man säger att "behandlingen i allmänhet är avgiftsfri" framgår i ett annat sammanhang "Den shunt/ventil som kan komma att behöva opereras in finns att tillgå på den privata marknaden men kostnaden måste uppbäras av patienten eller dennes anhöriga."

Mot denna bakgrund har jag genom skrivelser till Förvaltningsprocessenheten försökt förklara och via intyg visa att Mirjeta problem ligger i att shuntens funktion måste övervakas kontinueligt, och om det uppstår problem behövs en akut neurologisk operation inom någon timme. Annar riskerar hon ytterligare omfattande hjärnskador med stor fara för hennes liv. Några möjligheter till en akut neurologisk operation finns inte i Kosovo idag.