Gränspolisen hör av sigDen 11/1 kontaktade gränspolisen i Västerås behandlingshemmet där Drita och barnen nu bor. På måndag kommer man för planering av återresan.

Pratade i telefon med den polis som har ansvaret för ärendet och fick bekräftat att min fullmakt finns bland handlingarna och fick löfte om kontakt när något händer.

Polisen var medveten om att jag lämnat en ny skrivelse till Förvaltningsprocessenheten som ännu ej besvarats. Men har ingen befogenhet att ta hänsyn till detta i sitt arbete.

Jag kommer att besöka Drita för ett samtal någon av de närmaste dagarna.

Den journalist från DN som tidigare efterfrågat kontakt om något aktualiserats i ärendet har fått en lägesrapport.

Skrivelsen finns att läsa här.