Ärendet nu hos polisenFick meddelande från Migrationsverkets enhet i Lindesberg den 9/10 att ärendet överlämnats till Polismyndigheten i Örebro län för fortsatt handläggning.

Träffade D. den 12/10 vid ett möte med representanter för Socialtjänsten i Avesta samt D.`s kontakpersoner i det nuvarande boendet.

D. har nu träffat barnen vid ytterligare ett tillfälle. Även om hon forfarande är mycket nedstämd borde det vara dags att hon flyttar över till dem nu, var den samlade bedömningen.

Närmast gäller nu för mig ett möte med D.´s släktingar för samråd. Samt kontakt med polisen i Örebro.

Och planering av fortsatt agerande.....